Rezerwacja pokoi
Rezerwacja
Zakwaterowanie ze zwierzętami

1. W SPA-Hotelu „RESPECT” Państwo może mieszkać ze zwierzętami, a mianowicie: psami małych ras (do 50 cm, do 4 kg ) oraz kotami. Zakwaterowanie gości z innymi zwierzętami jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu poprzednio z dyrekcją hotelu.

Cena zakwaterowania ze zwierzętami wynosi 300 hrn./dobę Wskazana wartość przeznaczonaczona do specjalnego sprzątania pokoju po wyjeździe Gościa ze zwierzętami.

2. Goście ze zwierzętami domowymi są dopuszczeni jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Hotel zastrzega sobie prawo do ustalenia możlowości zakwaterowania danego zwierzęcia w pokoju hotelowym w każdym konkretnym przypadku.

3. Wszystkie zwierzęta domowe zamieszkujące w hotelu muszą zostać zarejestrowane. W przypadku stwierdzenia niezarejestrowanych zwierząt klient zostanie obciążony kwotą w wysokości 2.500 hrn.

4. W jednym pokoju dozwolone jest zamieszkanie nie więcej niż jednego zwierzęcia.

5. Gość, który jest właścicielem zwierzęcia powinien:

– korzystać z własnej specjalnej maty lub klatki dla zamieszkania zwierząt domowych w hotelu;

– utrzymywać zwierzę na smyczy, w kagańcu lub w klatce oraz uniemożliwić swobodne poruszanie się zwierzęcia na terenie hotelu;

– ubiezpieczyć zwierzę w właściwej trosce (zwierzę musi być czyste, szczepione przeciw wściekliźnie i łatwo uprawiane);

– zapewnić nieobecność zwierzęcia w pomieszczeniu podczas sprzątania.

– nie dopuścić naruszenie ciszy i spokoju przez zwierzę domowe czyli zminimalizować takie naruszenia;

6. Jest zabronione:

karmić zwierzęta z naczyń należących do hotelu;

zostawiać zwierzęta bez nadzoru gospodarzy w pokoju hotelowym lub na terenie hotelu;

brać ze sobą zwierzęta do restauracji, Spa centrum hotelu oraz innych miejsc publicznych;

– kąpać swoje zwierzęta domowe w wannie pokoju, korzystać z ręczników, przescieradł i innych pościeli należących do hotelu;

czesać zwierzęta w pokoju hotelowym i holu hotelu

7. Posiadacz zwierzęcia domowego ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę, w tym uszkodzenie mebli, ścian, dywaników i inne szkody wyrządzone przez zwierzę gościom lub personelowi hotelu.